thực sự, sâu sắc, cá độ, đặt cược, kéo lê tiếng Nhật là gì ?

thực sự, sâu sắc, cá độ, đặt cược, kéo lê tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

thực sự, sâu sắc, cá độ, đặt cược, kéo lê tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thực sự, sâu sắc cá độ, đặt cược kéo lê

thực sự, sâu sắc

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : つくづく
Cách đọc : つくづく
Ví dụ :
Tôi thực sự nghĩ rằng thật tốt là mình đã đến
来てよかったとつくづく思います。

cá độ, đặt cược

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 賭ける
Cách đọc : かける
Ví dụ :
Anh ta đánh cược cả cuộc đời mình với công việc mới.
彼は新しい仕事に人生を賭けている。

kéo lê

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 引きずる
Cách đọc : ひきずる
Ví dụ :
Anh ấy vẫn đeo dai dẳng cái vụ thất tình (kéo lê đi, không thoát ra được)
彼はまだ失恋を引きずっています。

Trên đây là nội dung bài viết : thực sự, sâu sắc, cá độ, đặt cược, kéo lê tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: