khẳng định, rừng dậm, thử nghiệm tiếng Nhật là gì ?

khẳng định, rừng dậm, thử nghiệm tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

khẳng định, rừng dậm, thử nghiệm tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
khẳng định, rừng dậm, thử nghiệm tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : khẳng định rừng dậm thử nghiệm

khẳng định

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうてい
Ví dụ :
tôi không thể khẳng định về việc mà anh ta đã làm
僕はのしたことは肯できないな。   ぼくはかれのしたことはこうていできないな。 

rừng dậm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しんりん
Ví dụ :
rừng rậm trên thế giới đang mất dần
われています。     せかいじゅうでしんりんがうしなわれています。

thử nghiệm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ためし
Ví dụ :
hãy thử chơi ca khúc này xem sao
しにこのを弾いてみてください。   ためしにこのきょくをひいてみてください。

Trên đây là nội dung bài viết : khẳng định, rừng dậm, thử nghiệm tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :