thời tiết đẹp, sự phun trào của núi lửa, ý trí vững, thần kinh thép tiếng Nhật là gì ?

thời tiết đẹp, sự phun trào của núi lửa, ý trí vững, thần kinh thép tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

thời tiết đẹp, sự phun trào của núi lửa, ý trí vững, thần kinh thép tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thời tiết đẹp sự phun trào của núi lửa ý trí vững, thần kinh thép

thời tiết đẹp

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かいせい
Ví dụ :
Hôm nay trời đẹp nhỉ.
晴ですね。

sự phun trào của núi lửa

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふんか
Ví dụ :
Trên đảo có núi lửa phun trào đấy.
が噴したよ。

ý trí vững, thần kinh thép

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : つよき
Ví dụ :
Cô ấy là một phụ nữ có ý chí kiên cường nhỉ.
ですね。

Trên đây là nội dung bài viết : thời tiết đẹp, sự phun trào của núi lửa, ý trí vững, thần kinh thép tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :