tuyển dụng, thuê mướn, phản ứng, bộ não tiếng Nhật là gì ?

tuyển dụng, thuê mướn, phản ứng, bộ não tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tuyển dụng, thuê mướn, phản ứng, bộ não tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tuyển dụng, thuê mướn phản ứng bộ não

tuyển dụng, thuê mướn

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 雇用
Cách đọc : こよう
Ví dụ :
Anh ấy đã ký hợp đồng tuyển dụng làm việc với công ty đó.
彼はその会社と雇用契約を結んだの。

phản ứng

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 反応
Cách đọc : はんのう
Ví dụ :
Cô ấy đã thể hiện phản ứng rất tốt.
彼女は良い反応を示したわ。

bộ não

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) :
Cách đọc : のう
Ví dụ :
Đường cung cấp dinh dưỡng cho bộ não.
砂糖は脳の栄養になるの。

Trên đây là nội dung bài viết : tuyển dụng, thuê mướn, phản ứng, bộ não tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: