bom, lựu đạn, logic, lý do, cảnh giới, canh phòng tiếng Nhật là gì ?

bom, lựu đạn, logic, lý do, cảnh giới, canh phòng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bom, lựu đạn, logic, lý do, cảnh giới, canh phòng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bom, lựu đạn logic, lý do cảnh giới, canh phòng

bom, lựu đạn

Nghĩa tiếng Nhật () : 爆弾
Cách đọc : ばくだん
Ví dụ :
Khu phố đó đã bị đánh bom
そのに爆弾がとされた。

logic, lý do

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : りくつ
Ví dụ :
Lý do của anh ta không được thông qua
には屈がじない。

cảnh giới, canh phòng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : けいかい
Ví dụ :
Hãy cảnh giác sóng thần sau động đất
のあとは津波に戒してください。

Trên đây là nội dung bài viết : bom, lựu đạn, logic, lý do, cảnh giới, canh phòng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: