You dont have javascript enabled! Please enable it!

sự căm ghét, ngay lập tức, cân, đo tiếng Nhật là gì ?

sự căm ghét, ngay lập tức, cân, đo tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự căm ghét, ngay lập tức, cân, đo tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự căm ghét ngay lập tức cân, đo

sự căm ghét

Nghĩa tiếng Nhật () : 恨み
Cách đọc : うらみ
Ví dụ :
Cô ấy đã xóa tan sự căm ghét bấy lâu nay.
の恨みを晴らした。

ngay lập tức

Nghĩa tiếng Nhật () : とっさに
Cách đọc : とっさに
Ví dụ :
Tên của anh ấy ngay lập tức đã không được xướng lên.
とっさにてこなかった。

cân, đo

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はかる
Ví dụ :
Lượng bột mì này được cân một cách chính xác đấy.
はかりでったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : sự căm ghét, ngay lập tức, cân, đo tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: