hoàn toàn (không), quyền lực, phẩm chất, chất lượng tiếng Nhật là gì ?

hoàn toàn (không), quyền lực, phẩm chất, chất lượng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hoàn toàn (không), quyền lực, phẩm chất, chất lượng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hoàn toàn (không) quyền lực phẩm chất, chất lượng

hoàn toàn (không)

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 一切
Cách đọc : いっさい
Ví dụ :
Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề đó.
私は一切その問題とは関係がありません。

quyền lực

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 権力
Cách đọc : けんりょく
Ví dụ :
Ông ta là người nắm giữ quyền lực lớn của đất nước.
彼はこの国で大きな権力を持っている。

phẩm chất, chất lượng

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 品質
Cách đọc : ひんしつ
Ví dụ :
Cái máy ảnh này là sản phẩm chất lượng cao đấy nhỉ
このメーカーの製品は高品質だわね。

Trên đây là nội dung bài viết : hoàn toàn (không), quyền lực, phẩm chất, chất lượng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: