Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Từ điển Việt Nhật

phóng đại, quá mức, ghép lại, kết hợp, cấp dưới tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phóng đại, quá mức, ghép lại, kết hợp, cấp dưới tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phóng đại, quá mức ghép lại, kết hợp cấp dưới

phóng đại, quá mức

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : オーバー
Cách đọc : オーバー
Ví dụ :
Câu chuyện của anh ta lúc nào cũng được phóng đại lên
彼の話はいつもオーバーです。

ghép lại, kết hợp

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 組み合わせる
Cách đọc : くみあわせる
Ví dụ :
Nhiều bông hoa hợp lại với nhau sẽ thành một bình hoa
いろいろな花を組み合わせ、花束を作りました。

cấp dưới

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 部下
Cách đọc : ぶか
Ví dụ :
Anh ấy có cấp dưới ưu tú nhỉ
彼は優秀な部下をもっているわね。

Trên đây là nội dung bài viết : phóng đại, quá mức, ghép lại, kết hợp, cấp dưới tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest