phóng đại, quá mức, ghép lại, kết hợp, cấp dưới tiếng Nhật là gì ?

phóng đại, quá mức, ghép lại, kết hợp, cấp dưới tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phóng đại, quá mức, ghép lại, kết hợp, cấp dưới tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phóng đại, quá mức ghép lại, kết hợp cấp dưới

phóng đại, quá mức

Nghĩa tiếng Nhật () : オーバー
Cách đọc : オーバー
Ví dụ :
Câu chuyện của anh ta lúc nào cũng được phóng đại lên
はいつもオーバーです。

ghép lại, kết hợp

Nghĩa tiếng Nhật () : わせる
Cách đọc : くみあわせる
Ví dụ :
Nhiều bông hoa hợp lại với nhau sẽ thành một bình hoa
いろいろなわせ、りました。

cấp dưới

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぶか
Ví dụ :
Anh ấy có cấp dưới ưu tú nhỉ
秀なをもっているわね。

Trên đây là nội dung bài viết : phóng đại, quá mức, ghép lại, kết hợp, cấp dưới tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: