You dont have javascript enabled! Please enable it!

tóc bạc, nhu yếu phẩm hàng ngày, cửa sau tiếng Nhật là gì ?

tóc bạc, nhu yếu phẩm hàng ngày, cửa sau tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tóc bạc, nhu yếu phẩm hàng ngày, cửa sau tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tóc bạc nhu yếu phẩm hàng ngày cửa sau

tóc bạc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しらが
Ví dụ :
Ông tôi là người có ít tóc bạc
ないほうです。

nhu yếu phẩm hàng ngày

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : にちようひん
Ví dụ :
Hôm nay tôi đã đi mua sắm nhu yếu phẩm hằng ngày.
をした。

cửa sau

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : うらぐち
Ví dụ :
Hãy đi vòng ra cửa sau nhé
へおりください。

Trên đây là nội dung bài viết : tóc bạc, nhu yếu phẩm hàng ngày, cửa sau tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: