You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

làm thế nào đó, xin hãy, tiết kiệm, phụ thuộc tiếng Nhật là gì ?

làm thế nào đó, xin hãy, tiết kiệm, phụ thuộc tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

làm thế nào đó, xin hãy, tiết kiệm, phụ thuộc tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
làm thế nào đó, xin hãy, tiết kiệm, phụ thuộc tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : làm thế nào đó, xin hãy tiết kiệm phụ thuộc

làm thế nào đó, xin hãy

Nghĩa tiếng Nhật () : どうか
Cách đọc : どうか
Ví dụ :
xin hãy (làm thế nào đó) hãy tha thứ cho tôi
どうかお許しください。     どうかおゆるしてください。

tiết kiệm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せつやく
Ví dụ :
hãy tiết kiệm điện và nước
しましょう。    でんきやみずをせつやくしよう。

phụ thuộc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふぞく
Ví dụ :
Có rất nhiều công cụ phụ thuộc vào phần mềm này
このソフトにはいろいろなツールが属しています。         このソフトにはいろいろなツールがふぞくして¥います。

Trên đây là nội dung bài viết : làm thế nào đó, xin hãy, tiết kiệm, phụ thuộc tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: