You dont have javascript enabled! Please enable it!

không sạch sẽ, không thanh khiết, không thông, bị tắc, gặp nhau theo kế hoạch tiếng Nhật là gì ?

không sạch sẽ, không thanh khiết, không thông, bị tắc, gặp nhau theo kế hoạch tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

không sạch sẽ, không thanh khiết, không thông, bị tắc, gặp nhau theo kế hoạch tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : không sạch sẽ, không thanh khiết không thông, bị tắc gặp nhau theo kế hoạch

không sạch sẽ, không thanh khiết

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふけつ
Ví dụ :
Để cho cơ thể không sạch sẽ thì sẽ bị ngứa đấy
潔にしているとかゆくなりますよ。

không thông, bị tắc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふつう
Ví dụ :
Sáng nay mất điện nên tuyến tàu điện đã bị tắc nghẽn.
になったよ。

gặp nhau theo kế hoạch

Nghĩa tiếng Nhật () : わせる
Cách đọc : まちあわせる
Ví dụ :
Tôi và anh ấy đã gặp nhau ở Shinjuku theo kế hoạch.
宿わせました。

Trên đây là nội dung bài viết : không sạch sẽ, không thanh khiết, không thông, bị tắc, gặp nhau theo kế hoạch tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: