You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

làm việc, thảo luận, diễn thuyết tiếng Nhật là gì ?

làm việc, thảo luận, diễn thuyết tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

làm việc, thảo luận, diễn thuyết tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
làm việc, thảo luận, diễn thuyết tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : làm việc thảo luận diễn thuyết

làm việc

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はたらき
Ví dụ :
Cấp dưới đang làm việc tuyệt vời
がすばらしいきをしたな。

thảo luận

Nghĩa tiếng Nhật () : 論じる
Cách đọc : ろんじる
Ví dụ :
Tôi đã thảo luận với bạn bè về tương lai của trái đất
について論じたの。

diễn thuyết

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : えんぜつ
Ví dụ :
Anh ấy đã diễn thuyết tại địa phương rồi đó
で演したのよ。

Trên đây là nội dung bài viết : làm việc, thảo luận, diễn thuyết tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: