You dont have javascript enabled! Please enable it!

vô hiệu, khác, chân lý tiếng Nhật là gì ?

vô hiệu, khác, chân lý tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

vô hiệu, khác, chân lý tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : vô hiệu khác chân lý

vô hiệu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : むこう
Ví dụ :
Cuống vé này đã vô hiệu
このクーポンはもうです。

khác

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たほう
Ví dụ :
Chúng ta hãy cùng nhìn từ quan điểm của người khác
の視からもてみましょう。

chân lý

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しんり
Ví dụ :
Anh ấy đã ra đi tìm cầu chân lý
を求めてた。

Trên đây là nội dung bài viết : vô hiệu, khác, chân lý tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: