đàn oocgan, cho vay, cho mượn, may vá tiếng Nhật là gì ?

đàn oocgan, cho vay, cho mượn, may vá tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đàn oocgan, cho vay, cho mượn, may vá tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đàn oocgan cho vay, cho mượn may vá

đàn oocgan

Nghĩa tiếng Nhật () : オルガン
Cách đọc : オルガン
Ví dụ :
Chúng tôi hát vang bài thánh ca theo tiếng đàn oocgan.
僕たちはオルガンにわせてったんだ。

cho vay, cho mượn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かし
Ví dụ :
Tôi có cho anh ấy vay nợ
にはしがあるの。

may vá

Nghĩa tiếng Nhật () : 縫う
Cách đọc : ぬう
Ví dụ :
Cô ấy đã may cho đứa con một cái váy.
のスカートを縫ったんだ。

Trên đây là nội dung bài viết : đàn oocgan, cho vay, cho mượn, may vá tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :