hơn, không hiểu sao, ham muốn, tham lam tiếng Nhật là gì ?

hơn, không hiểu sao, ham muốn, tham lam tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hơn, không hiểu sao, ham muốn, tham lam tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hơn không hiểu sao ham muốn, tham lam

hơn

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : まし
Cách đọc : まし
Ví dụ :
Nếu như này thì thà không có còn hơn
これでもないよりましだ。

không hiểu sao

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : なぜか
Cách đọc : なぜか
Ví dụ :
Hôm nay không hiểu sao người tôi cứ rệu rã.
今日はなぜか体がだるい。

ham muốn, tham lam

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) :
Cách đọc : よく
Ví dụ :
Quá nhiều tham vọng là không tốt đâu.
あまり欲を出しちゃだめだよ。

Trên đây là nội dung bài viết : hơn, không hiểu sao, ham muốn, tham lam tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: