sự mong muốn, động lực, sự phân li, chia tách, sự cải thiện, cải tiến tiếng Nhật là gì ?

sự mong muốn, động lực, sự phân li, chia tách, sự cải thiện, cải tiến tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự mong muốn, động lực, sự phân li, chia tách, sự cải thiện, cải tiến tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự mong muốn, động lực sự phân li, chia tách sự cải thiện, cải tiến

sự mong muốn, động lực

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 意欲
Cách đọc : いよく
Ví dụ :
Anh ấy đang đốt cháy động lực đối với công việc
彼は仕事に意欲を燃やしています。

sự phân li, chia tách

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 分離
Cách đọc : ぶんり
Ví dụ :
Có một đảng mới được tách ra từ Đảng dân chủ tự do
自民党から新しい党が分離した。

sự cải thiện, cải tiến

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 改良
Cách đọc : かいりょう
Ví dụ :
Tại Nhật, người ta đang không ngừng cải tiến chủng loại và chất lượng của gạo
日本では絶えず米の品種を改良しているの。

Trên đây là nội dung bài viết : sự mong muốn, động lực, sự phân li, chia tách, sự cải thiện, cải tiến tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: