You dont have javascript enabled! Please enable it!

nhu cầu sinh hoạt thiết yếu (ăn, mặc, ở), bất kì lúc nào, trong vắt, trong suốt tiếng Nhật là gì ?

nhu cầu sinh hoạt thiết yếu (ăn, mặc, ở), bất kì lúc nào, trong vắt, trong suốt tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nhu cầu sinh hoạt thiết yếu (ăn, mặc, ở), bất kì lúc nào, trong vắt, trong suốt tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nhu cầu sinh hoạt thiết yếu (ăn, mặc, ở) bất kì lúc nào trong vắt, trong suốt

nhu cầu sinh hoạt thiết yếu (ăn, mặc, ở)

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いしょくじゅう
Ví dụ :
Nhu cầu sinh hoạt thiết yếu mỗi nơi mỗi khác.
によってする。

bất kì lúc nào

Nghĩa tiếng Nhật () : にも
Cách đọc : いまにも
Ví dụ :
Có vẻ sẽ mưa bất cứ lúc nào đấy nhỉ.
にもりそうですね。

trong vắt, trong suốt

Nghĩa tiếng Nhật () : 透き
Cách đọc : すきとおる
Ví dụ :
Nước hồ trong vắt này!
は透きっていたよ。

Trên đây là nội dung bài viết : nhu cầu sinh hoạt thiết yếu (ăn, mặc, ở), bất kì lúc nào, trong vắt, trong suốt tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: