nhiệm vụ, rất quan trọng, sự muộn, sự chậm trễ tiếng Nhật là gì ?

nhiệm vụ, rất quan trọng, sự muộn, sự chậm trễ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nhiệm vụ, rất quan trọng, sự muộn, sự chậm trễ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nhiệm vụ rất quan trọng sự muộn, sự chậm trễ

nhiệm vụ

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 任務
Cách đọc : にんむ
Ví dụ :
Anh ấy đã thực hiện nhiệm vụ của mình đến cùng
彼は最後まで自分の任務を果たした。

rất quan trọng

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 肝心
Cách đọc : かんじん
Ví dụ :
Việc gì thì ban đầu cũng rất quan trọng
何事も最初が肝心だ。

sự muộn, sự chậm trễ

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 遅れ
Cách đọc : おくれ
Ví dụ :
Tàu điện đến muộn 10 phút
電車が10分遅れで到着したんだ。

Trên đây là nội dung bài viết : nhiệm vụ, rất quan trọng, sự muộn, sự chậm trễ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: