sự leo núi, loại ba, hạng ba, đồ cắt móng tay tiếng Nhật là gì ?

sự leo núi, loại ba, hạng ba, đồ cắt móng tay tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự leo núi, loại ba, hạng ba, đồ cắt móng tay tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự leo núi loại ba, hạng ba đồ cắt móng tay

sự leo núi

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 山登り
Cách đọc : やまのぼり
Ví dụ :
Ngày mai tôi sẽ đi leo núi với bạn.
明日は友達と山登りに行きます。

loại ba, hạng ba

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 三流
Cách đọc : さんりゅう
Ví dụ :
Anh ấy tốt nghiệp một trường đại học hạng ba, và giờ anh ấy là giám đốc một công ty đấy.
彼は三流大学を出たが、今は社長だよ。

đồ cắt móng tay

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 爪切り
Cách đọc : つめきり
Ví dụ :
Xin hãy lấy đồ cắt móng tay ra
爪切りを取ってください。

Trên đây là nội dung bài viết : sự leo núi, loại ba, hạng ba, đồ cắt móng tay tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: