trồng trọt, tất nhiên, sợ rằng, e rằng có khả năng tiếng Nhật là gì ?

trồng trọt, tất nhiên, sợ rằng, e rằng có khả năng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trồng trọt, tất nhiên, sợ rằng, e rằng có khả năng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trồng trọt tất nhiên sợ rằng, e rằng có khả năng

trồng trọt

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 栽培
Cách đọc : さいばい
Ví dụ :
Ở vùng này mọi người đều trộng trọt.
この地方ではみかんの栽培が盛んです。

tất nhiên

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 必然
Cách đọc : ひつぜん
Ví dụ :
Tôi và anh ấy gặp nhau là đương nhiên.
私と彼が出会ったのは必然だったの。

sợ rằng, e rằng có khả năng

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 恐れ
Cách đọc : おそれ
Ví dụ :
E rằng là cậu tôi bị bệnh tim.
叔父には心臓病の恐れがあります。

Trên đây là nội dung bài viết : trồng trọt, tất nhiên, sợ rằng, e rằng có khả năng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: