sự chiếu sáng, sự hòa hợp, điều hòa, triển vọng, tiềm năng tiếng Nhật là gì ?

sự chiếu sáng, sự hòa hợp, điều hòa, triển vọng, tiềm năng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự chiếu sáng, sự hòa hợp, điều hòa, triển vọng, tiềm năng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự chiếu sáng sự hòa hợp, điều hòa triển vọng, tiềm năng

sự chiếu sáng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しょうめい
Ví dụ :
Hãy chiếu sáng thêm nữa ạ
もっとるくしてください。

sự hòa hợp, điều hòa

Nghĩa tiếng Nhật () : 調
Cách đọc : ちょうわ
Ví dụ :
Cô ấy đang sống theo lối sống hòa hợp với thiên nhiên
調したらしをしている。

triển vọng, tiềm năng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : みこみ
Ví dụ :
Tôi có triển vọng sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 3
3みです。

Trên đây là nội dung bài viết : sự chiếu sáng, sự hòa hợp, điều hòa, triển vọng, tiềm năng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: