số tờ, số tấm, cả hai mặt, ủy ban hành chính của tỉnh tiếng Nhật là gì ?

số tờ, số tấm, cả hai mặt, ủy ban hành chính của tỉnh tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

số tờ, số tấm, cả hai mặt, ủy ban hành chính của tỉnh tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : số tờ, số tấm cả hai mặt ủy ban hành chính của tỉnh

số tờ, số tấm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まいすう
Ví dụ :
Hãy đếm số bản copy cho tôi!
コピーのえてください。

cả hai mặt

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : りょうがわ
Ví dụ :
Hai bên đường đều có rất nhiều cửa hàng đấy.
にたくさんおがありますよ。

ủy ban hành chính của tỉnh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : けんちょう
Ví dụ :
Tòa nhà màu trắng kia là Ủy ban hành chính của tỉnh.
あの庁です。

Trên đây là nội dung bài viết : số tờ, số tấm, cả hai mặt, ủy ban hành chính của tỉnh tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :