người chủ, người sở hữu, bạn học cùng lớp, đường quốc lộ tiếng Nhật là gì ?

người chủ, người sở hữu, bạn học cùng lớp, đường quốc lộ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

người chủ, người sở hữu, bạn học cùng lớp, đường quốc lộ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : người chủ, người sở hữu bạn học cùng lớp đường quốc lộ

người chủ, người sở hữu

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 持ち主
Cách đọc : もちぬし
Ví dụ :
Chủ của chiếc xe đạp này là ai vậy?
この自転車の持ち主は誰ですか。

bạn học cùng lớp

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 同級生
Cách đọc : どうきゅうせい
Ví dụ :
Chúng tôi là bạn học cùng lớp.
私たちは同級生です。

đường quốc lộ

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 国道
Cách đọc : こくどう
Ví dụ :
Cứ tiếp tục đi thẳng theo con đường này là ra đến đường quốc lộ.
この道をまっすぐ進むと国道に出ます。

Trên đây là nội dung bài viết : người chủ, người sở hữu, bạn học cùng lớp, đường quốc lộ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: