You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thượng nghị viện, sự thích ứng, lánh nạn, tị nạn tiếng Nhật là gì ?

Thượng nghị viện, sự thích ứng, lánh nạn, tị nạn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

Thượng nghị viện, sự thích ứng, lánh nạn, tị nạn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : Thượng nghị viện sự thích ứng lánh nạn, tị nạn

Thượng nghị viện

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さんぎいん
Ví dụ :
Ông ấy là thành viên Thương nghị viện
です。

sự thích ứng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : てきおう
Ví dụ :
Dù là môi trường nào thì anh ấy cũng thích ứng được.
はどんな環境にも応できます。

lánh nạn, tị nạn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひなん
Ví dụ :
Vì rất nguy hiểm nên hãy tránh xa!
ないので避してください。

Trên đây là nội dung bài viết : Thượng nghị viện, sự thích ứng, lánh nạn, tị nạn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: