một chút, hơi hơi, lấy lại, khôi phục, đáng kể tiếng Nhật là gì ?

một chút, hơi hơi, lấy lại, khôi phục, đáng kể tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

một chút, hơi hơi, lấy lại, khôi phục, đáng kể tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : một chút, hơi hơi lấy lại, khôi phục đáng kể

một chút, hơi hơi

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 何だか
Cách đọc : なんだか
Ví dụ :
Búp chè dựng lên (trong chén), lòng tôi thấy có 1 chút hành phúc
茶柱が立って何だか少し幸せな気分です。

lấy lại, khôi phục

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 取り戻す
Cách đọc : とりもどす
Ví dụ :
Khôi phục lại màu xanh của cây cối là điều cần thiết.
緑を取り戻す必要があります。

đáng kể

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 著しい
Cách đọc : いちじるしい
Ví dụ :
Anh ấy đã trưởng thành lên đáng kể.
彼の成長は著しいです。

Trên đây là nội dung bài viết : một chút, hơi hơi, lấy lại, khôi phục, đáng kể tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: