You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

chắc chắn, không có nhầm lẫn, không được, cấm, thích hợp, phù hợp tiếng Nhật là gì ?

chắc chắn, không có nhầm lẫn, không được, cấm, thích hợp, phù hợp tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chắc chắn, không có nhầm lẫn, không được, cấm, thích hợp, phù hợp tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chắc chắn, không có nhầm lẫn không được, cấm thích hợp, phù hợp

chắc chắn, không có nhầm lẫn

Nghĩa tiếng Nhật () : いない
Cách đọc : ちがいない
Ví dụ :
Chắc chắn anh ấy sẽ thành công.
功するにいないわ。

không được, cấm

Nghĩa tiếng Nhật () : いけない
Cách đọc : いけない
Ví dụ :
Không được lười học đâu đấy.
を怠けてはいけないよ。

thích hợp, phù hợp

Nghĩa tiếng Nhật () : する
Cách đọc : てきする
Ví dụ :
Anh ấy không phù hợp với công việc này.
はこのしています。

Trên đây là nội dung bài viết : chắc chắn, không có nhầm lẫn, không được, cấm, thích hợp, phù hợp tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: