You dont have javascript enabled! Please enable it!

kinh tế suy thoái, công lập, ngày tháng tiếng Nhật là gì ?

kinh tế suy thoái, công lập, ngày tháng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

kinh tế suy thoái, công lập, ngày tháng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : kinh tế suy thoái công lập ngày tháng

kinh tế suy thoái

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふきょう
Ví dụ :
Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế mà tình hình công việc khan hiếm
況の影響でないね。

công lập

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうりつ
Ví dụ :
Một thư viện công lập đã được mở ở trước nhà ga đấy
があるよ。

ngày tháng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : つきひ
Ví dụ :
Ngày tháng trôi qua thật nhanh
つのはいものです。

Trên đây là nội dung bài viết : kinh tế suy thoái, công lập, ngày tháng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: