You dont have javascript enabled! Please enable it!

đài phun nước, băng bó, thước đo tiếng Nhật là gì ?

đài phun nước, băng bó, thước đo tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đài phun nước, băng bó, thước đo tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đài phun nước băng bó thước đo

đài phun nước

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふんすい
Ví dụ :
Gặp nhau ở trước đài phun nước của công viên nhé!
の噴いましょう。

băng bó

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほうたい
Ví dụ :
Cô ấy đã được băng bó vết thương ở tay.
いていたんだ。

thước đo

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ものさし
Ví dụ :
Hãy lấy cho tôi một cái thước 30cm.
30センチのしをください。

Trên đây là nội dung bài viết : đài phun nước, băng bó, thước đo tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: