You dont have javascript enabled! Please enable it!

quyết liệt, mạnh mẽ, tạm thời, sự đi bộ tiếng Nhật là gì ?

quyết liệt, mạnh mẽ, tạm thời, sự đi bộ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

quyết liệt, mạnh mẽ, tạm thời, sự đi bộ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : quyết liệt, mạnh mẽ tạm thời sự đi bộ

quyết liệt, mạnh mẽ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きょうれつ
Ví dụ :
Cô ấy có cá tính mạnh mẽ đấy
烈なですよ。

tạm thời

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かり
Ví dụ :
Đề nghị tạm thời đã được chấp thuận
仮のみをしました。

sự đi bộ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : とほ
Ví dụ :
Tôi đi bộ từ nhà đến ga mất 3 phút.
からまで3です。

Trên đây là nội dung bài viết : quyết liệt, mạnh mẽ, tạm thời, sự đi bộ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: