You dont have javascript enabled! Please enable it!

nối với, có liên hệ với, sự xác lập, thành lập, có hiệu lực, có tác dụng tiếng Nhật là gì ?

nối với, có liên hệ với, sự xác lập, thành lập, có hiệu lực, có tác dụng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nối với, có liên hệ với, sự xác lập, thành lập, có hiệu lực, có tác dụng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nối với, có liên hệ với sự xác lập, thành lập có hiệu lực, có tác dụng

nối với, có liên hệ với

Nghĩa tiếng Nhật () : つながる
Cách đọc : つながる
Ví dụ :
Điện thoại không liên lạc được
がつながりません。

sự xác lập, thành lập

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かくりつ
Ví dụ :
Tổ chức phúc lợi xã hội đã được thành lập ở Bắc Âu
欧では障がされています。

có hiệu lực, có tác dụng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ゆうりょく
Ví dụ :
Thành phố đó là ứng viên sáng giá làm nơi đăng cai olympic
あのはオリンピックのな候補です。

Trên đây là nội dung bài viết : nối với, có liên hệ với, sự xác lập, thành lập, có hiệu lực, có tác dụng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: