vác trên vai, vạn bất nhất, tình huống ít xảy ra, kích cỡ tiếng Nhật là gì ?

vác trên vai, vạn bất nhất, tình huống ít xảy ra, kích cỡ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

vác trên vai, vạn bất nhất, tình huống ít xảy ra, kích cỡ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : vác trên vai vạn bất nhất, tình huống ít xảy ra kích cỡ

vác trên vai

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かつぐ
Ví dụ :
Anh ấy vác trên vai một khối hành lý lớn.
きないでたの。

vạn bất nhất, tình huống ít xảy ra

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まんいち
Ví dụ :
Để phòng cho trường hợp bất nhất, tôi đã tham gia bảo hiểm
のためにったの。

kích cỡ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : だいしょう
Ví dụ :
Sản phẩm ứng tuyển to hay bé đều được
いません。

Trên đây là nội dung bài viết : vác trên vai, vạn bất nhất, tình huống ít xảy ra, kích cỡ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :