thư pháp, góc vuông, xin lỗi (vô cùng trang trọng) tiếng Nhật là gì ?

thư pháp, góc vuông, xin lỗi (vô cùng trang trọng) tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

thư pháp, góc vuông, xin lỗi (vô cùng trang trọng) tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thư pháp góc vuông xin lỗi (vô cùng trang trọng)

thư pháp

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しょどう
Ví dụ :
Khi viết thư pháp thì tinh thần cũng được thư thái hơn.
をすると姿勢もくなります。

góc vuông

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ちょっかく
Ví dụ :
Hãy rẽ ở góc vuông này.
ここでがってください。

xin lỗi (vô cùng trang trọng)

Nghĩa tiếng Nhật () : し訳ない
Cách đọc : もうしわけない
Ví dụ :
Anh ta đã xin lỗi rất chân thành rồi.
にはし訳ないことをした。

Trên đây là nội dung bài viết : thư pháp, góc vuông, xin lỗi (vô cùng trang trọng) tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :