You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

đánh bại, cúi lạy, từ đầu đến cuối tiếng Nhật là gì ?

đánh bại, cúi lạy, từ đầu đến cuối tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đánh bại, cúi lạy, từ đầu đến cuối tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đánh bại cúi lạy từ đầu đến cuối

đánh bại

Nghĩa tiếng Nhật () : やっつける
Cách đọc : やっつける
Ví dụ :
Ông chủ đã đánh bại kẻ xấu.
をやっつけた。

cúi lạy

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おがむ
Ví dụ :
Tôi chắp hai tay vào nhau cúi lạy tượng Phật.
わせてみました。

từ đầu đến cuối

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しじゅう
Ví dụ :
Căn phòng đó, người ra vào từ đầu tới cuối (từ lúc mở cửa tới lúc đóng cửa)
そのりしているね。

Trên đây là nội dung bài viết : đánh bại, cúi lạy, từ đầu đến cuối tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: