nam nữ, có ích, có tác dụng, nhạc rock tiếng Nhật là gì ?

nam nữ, có ích, có tác dụng, nhạc rock tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nam nữ, có ích, có tác dụng, nhạc rock tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nam nữ có ích, có tác dụng nhạc rock

nam nữ

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 男女
Cách đọc : だんじょ
Ví dụ :
Môn thể thao đó đấu cặp năm nữ.
そのスポーツは男女一緒にします。

có ích, có tác dụng

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 役立つ
Cách đọc : やくだつ
Ví dụ :
Việc học tập ở trường rất có lợi.
学校で勉強したことが役立った。

nhạc rock

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : ロック
Cách đọc : ロック
Ví dụ :
Tao rất thích nghe nhạc rock.
俺はロックを聞くのが好きだ。

Trên đây là nội dung bài viết : nam nữ, có ích, có tác dụng, nhạc rock tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: