giá trị, quy định, lý thuyết, lý luận tiếng Nhật là gì ?

giá trị, quy định, lý thuyết, lý luận tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

giá trị, quy định, lý thuyết, lý luận tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : giá trị quy định lý thuyết, lý luận

giá trị

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) :
Cách đọc : あたい
Ví dụ :
Hãy tìm giá trị của x
xの値を求めなさい。

quy định

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 規定
Cách đọc : きてい
Ví dụ :
Trong tiền phía có bao gồm chi phí hoa hồng theo quy định
代金には規定の手数料が含まれます。

lý thuyết, lý luận

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 理論
Cách đọc : りろん
Ví dụ :
Anh ấy đã học lý thuyến nhạc ở trường đại học.
彼は大学で音楽の理論を勉強したんだよ。

Trên đây là nội dung bài viết : giá trị, quy định, lý thuyết, lý luận tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: