You dont have javascript enabled! Please enable it!

sự đảo ngược, trẻ trung, đầy sức sống, tôn kính, kính trọng tiếng Nhật là gì ?

sự đảo ngược, trẻ trung, đầy sức sống, tôn kính, kính trọng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự đảo ngược, trẻ trung, đầy sức sống, tôn kính, kính trọng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự đảo ngược trẻ trung, đầy sức sống tôn kính, kính trọng

sự đảo ngược

Nghĩa tiếng Nhật () : 逆さ
Cách đọc : さかさ
Ví dụ :
Hãy thử đảo ngược lại bức tranh xem
を逆さにしててごらん。

trẻ trung, đầy sức sống

Nghĩa tiếng Nhật () : しい
Cách đọc : わかわかしい
Ví dụ :
Cô ấy là một người trẻ trung và tràn đầy sức sống.
はとてもしいです。

tôn kính, kính trọng

Nghĩa tiếng Nhật () : 敬う
Cách đọc : うやまう
Ví dụ :
Tôn trọng bố mẹ là điều quan trọng.
を敬うことはです。

Trên đây là nội dung bài viết : sự đảo ngược, trẻ trung, đầy sức sống, tôn kính, kính trọng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: