lần lượt, từng cái một, phạt, trách phạt, bản cuối cùng (sau khi sửa hết lỗi) tiếng Nhật là gì ?

lần lượt, từng cái một, phạt, trách phạt, bản cuối cùng (sau khi sửa hết lỗi) tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

lần lượt, từng cái một, phạt, trách phạt, bản cuối cùng (sau khi sửa hết lỗi) tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : lần lượt, từng cái một phạt, trách phạt bản cuối cùng (sau khi sửa hết lỗi)

lần lượt, từng cái một

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 次々に
Cách đọc : つぎつぎに
Ví dụ :
Những người tham gia chạy lần lượt về đích
走者が次々にゴールしました。

phạt, trách phạt

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 罰する
Cách đọc : ばっする
Ví dụ :
Anh ta bị phạt vì đậu xe trái phép.
彼は違法駐車で罰せられたんだ。

bản cuối cùng (sau khi sửa hết lỗi)

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 清書
Cách đọc : せいしょ
Ví dụ :
Xin hãy hoàn thành kết thúc bức thư này
この手紙を清書してください。

Trên đây là nội dung bài viết : lần lượt, từng cái một, phạt, trách phạt, bản cuối cùng (sau khi sửa hết lỗi) tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: