kín miệng, ít nói, sự tự tiện, ích kỉ, như thế nào, cái gì, thật ngạc nhiên tiếng Nhật là gì ?

kín miệng, ít nói, sự tự tiện, ích kỉ, như thế nào, cái gì, thật ngạc nhiên tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

kín miệng, ít nói, sự tự tiện, ích kỉ, như thế nào, cái gì, thật ngạc nhiên tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : kín miệng, ít nói sự tự tiện, ích kỉ như thế nào, cái gì, thật ngạc nhiên

kín miệng, ít nói

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 無口
Cách đọc : むくち
Ví dụ :
Cô ấy là người ít nói nhỉ.
彼女は無口な人ですね。

sự tự tiện, ích kỉ

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 勝手
Cách đọc : かって
Ví dụ :
Đừng có mà nói toàn những lời ích kỷ như vậy.
勝手なことばかり言わないでくれ。

như thế nào, cái gì, thật ngạc nhiên

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 何と
Cách đọc : なんと
Ví dụ :
Thật ngạc nhiên là họ có vẻ đã kết hôn.
何と彼らは結婚したそうです。

Trên đây là nội dung bài viết : kín miệng, ít nói, sự tự tiện, ích kỉ, như thế nào, cái gì, thật ngạc nhiên tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: