You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

phiên dịch, hấp thụ, sau đó, từ sau khi tiếng Nhật là gì ?

phiên dịch, hấp thụ, sau đó, từ sau khi tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phiên dịch, hấp thụ, sau đó, từ sau khi tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
phiên dịch, hấp thụ, sau đó, từ sau khi tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phiên dịch hấp thụ sau đó, từ sau khi

phiên dịch

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : つうやく
Ví dụ :
Tôi là phiên dịch
訳です。

hấp thụ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きゅうしゅう
Ví dụ :
Anh ấy hấp thụ tri thức nhanh nhỉ
識のいですね。

sau đó, từ sau khi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いご
Ví dụ :
Xin lỗi, từ giờ trở đi tôi sẽ cẩn thận
すみません、けます。

Trên đây là nội dung bài viết : phiên dịch, hấp thụ, sau đó, từ sau khi tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: