You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

được tập hợp, việc ngủ, giải đáp, giải quyết tiếng Nhật là gì ?

được tập hợp, việc ngủ, giải đáp, giải quyết tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

được tập hợp, việc ngủ, giải đáp, giải quyết tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
được tập hợp, việc ngủ, giải đáp, giải quyết tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : được tập hợp việc ngủ giải đáp, giải quyết

được tập hợp

Nghĩa tiếng Nhật () : まとまる
Cách đọc : まとまる
Ví dụ :
ý kiến của mọi người đã được thống nhất
みんなのがまとまりました。

việc ngủ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : すいみん
Ví dụ :
Tôi đang cố ngủ 1 ngày 7 tiếng
17は睡るようにしています。

giải đáp, giải quyết

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : とく
Ví dụ :
Vấn đề này đã giải quyết chưa
このけますか。

Trên đây là nội dung bài viết : được tập hợp, việc ngủ, giải đáp, giải quyết tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: