You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

ポスター 衝突 詰まる Nghĩa là gì ポスター しょうとつ つまる

ポスター 衝突 詰まる Nghĩa là gì ポスター しょうとつ つまる

ポスター 衝突 詰まる Nghĩa là gì ポスター しょうとつ つまる
ポスター 衝 詰まる Nghĩa là gì ポスター しょうとつ つまる. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ポスター 衝 詰まる

ポスター

Cách đọc : ポスター
Ý nghĩa : áp phích quảng cáo
Ví dụ :
にポスターが貼ってあった。
Trên cột điện có dán áp phích quảng cáo

衝突

Cách đọc : しょうとつ
Ý nghĩa : sự va chạm
Ví dụ :
そこのが衝したのよ。
Tại góc đó các chiếc xe đã đâm vào nhau

詰まる

Cách đọc : つまる
Ý nghĩa : bị tắc
Ví dụ :
このパイプは詰まっていますよ。
Cái ống đó đang bị tắc

Trên đây là nội dung bài viết : ポスター 衝 詰まる Nghĩa là gì ポスター しょうとつ つまる. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: