上流 神道 下流 Nghĩa là gì じょうりゅう しんとう かりゅう

上流 神道 下流 Nghĩa là gì じょうりゅう しんとう かりゅう

上流  神道  下流  Nghĩa là gì じょうりゅう しんとう かりゅう
Nghĩa là gì じょうりゅう しんとう かりゅう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

上流

Cách đọc : じょうりゅう
Ý nghĩa : thượng lưu, thượng nguồn
Ví dụ :
には滝があります。
Trên thượng lưu có con thác

神道

Cách đọc : しんとう
Ý nghĩa : thần đạo
Ví dụ :
です。
gia đình của cô ấy theo thần đạo

下流

Cách đọc : かりゅう
Ý nghĩa : hạ lưu
Ví dụ :
さな滝があるよ。
Dưới hạ lưu có con thác nhỏ

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì じょうりゅう しんとう かりゅう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :