予約 番号 注文 Nghĩa là gì ?よやく yoyaku ばんごう bangou ちゅうもん chuumon

予約 番号 注文 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

予約 番号 注文 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
Nghĩa là gì ?よやく yoyaku ばんごう bangou ちゅうもん chuumon. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

Mục lục

予約

Cách đọc : よやく yoyaku
Ý nghĩa : đặt trước
Ví dụ :
レストランをしました。
りません。
Tôi đã đặt trước chỗ tại nhà hàng
Không cần đặt trước

番号

Cách đọc : ばんごう bangou
Ý nghĩa : số
Ví dụ :
このしてください。
えました。
Hãy gọi điện vào số này
Tôi nhầm số điện thoại

注文

Cách đọc : ちゅうもん chuumon
Ý nghĩa : gọi món
Ví dụ :
レストランでピザをしました。
カタログをしたんだ。
Tôi đã gọi món Pizza tại nhà hàng
Tôi muốn nhìn vào cát ta log để gọi món

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì ?よやく yoyaku ばんごう bangou ちゅうもん chuumon. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: