You dont have javascript enabled! Please enable it!

二十歳 銀 内側 Nghĩa là gì ?はたち hatachi ぎん gin うちがわ uchigawa

二十歳 銀 内側 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

二十歳 銀 内側 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
Nghĩa là gì ?はたち hatachi ぎん gin うちがわ uchigawa. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

二十歳

Cách đọc : はたち hatachi
Ý nghĩa : 20 tuổi
Ví dụ :
になります。
Em gái tôi sang năm là 20 tuổi

Cách đọc : ぎん gin
Ý nghĩa : bạc
Ví dụ :
メダルをった。
Anh ấy đã đạt huy chương bạc

内側

Cách đọc : うちがわ uchigawa
Ý nghĩa : phía bên trong
Ví dụ :
がってください。
Hãy lùi lại vào phía trong vạch trắng

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì ?はたち hatachi ぎん gin うちがわ uchigawa. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: