You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

五 九つ お願い Nghĩa là gì ?ご go ここのつ kokonotsu おねがい onegai

五 九つ お願い Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

五 九つ お願い Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
つ おい Nghĩa là gì ?ご go ここのつ kokonotsu おねがい onegai. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  つ お

Cách đọc : ご go
Ý nghĩa : năm
Ví dụ :
きました。
うちはです。
Chuyến du lịch có 5 người cùng đi
Nhà tôi là gia đình có 5 người

九つ

Cách đọc : ここのつ kokonotsu
Ý nghĩa : chín cái
Ví dụ :
つになります。
Con gái của tôi ngày mai sẽ 9 tuổi

お願い

Cách đọc : おねがい onegai
Ý nghĩa : nhờ vả
Ví dụ :
いがあります。
Tôi có một mong muốn

Trên đây là nội dung bài viết : つ おい Nghĩa là gì ?ご go ここのつ kokonotsu おねがい onegai. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: