You dont have javascript enabled! Please enable it!

交換 整備 想像 Nghĩa là gì こうかん せいび そうぞう

交換 整備 想像 Nghĩa là gì こうかん せいび そうぞう

交換 整備 想像 Nghĩa là gì こうかん せいび そうぞう
Nghĩa là gì こうかん せいび そうぞう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

交換

Cách đọc : こうかん
Ý nghĩa : trao đổi
Ví dụ :
とユニフォームをしたよ。
Tôi đã trao đổi đồng phục với cầu thủ đối phương

整備

Cách đọc : せいび
Ý nghĩa : sửa chữa, bảo dưỡng
Ví dụ :
しています。
Xe ô tô đang đưa đi sửa chữa

想像

Cách đọc : そうぞう
Ý nghĩa : tưởng tượng
Ví dụ :
そんなことはできないよ。
Tôi không thể tưởng tượng được chuyện đó

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì こうかん せいび そうぞう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: