You dont have javascript enabled! Please enable it!

人名 低温 小麦粉 Nghĩa là gì じんめい ていおん こむぎこ

人名 低温 小麦粉 Nghĩa là gì じんめい ていおん こむぎこ

人名  低温  小麦粉  Nghĩa là gì じんめい ていおん こむぎこ
Nghĩa là gì じんめい ていおん こむぎこ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

人名

Cách đọc : じんめい
Ý nghĩa : tên người
Ví dụ :
これはですか。
đây là tên người nhật

低温

Cách đọc : ていおん
Ý nghĩa : nhiệt độ thấp
Ví dụ :
このは低してください。
hãy bảo quản sản phẩm này ở nhiệt độ thấp

小麦粉

Cách đọc : こむぎこ
Ý nghĩa : bột mì
Ví dụ :
うどんはからられます。
mì udon được làm từ bột mì

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì じんめい ていおん こむぎこ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: