You dont have javascript enabled! Please enable it!

人数 課長 ファッション Nghĩa là gì ?にんずう かちょう ファッション

人数 課長 ファッション Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

人数 課長 ファッション Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
ファッション Nghĩa là gì ?にんずう かちょう ファッション. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  ファッション

人数

Cách đọc : にんずう
Ý nghĩa : số lượng người
Ví dụ :
えてください。
Hãy cho tôi biết số lượng người tham dự

課長

Cách đọc : かちょう
Ý nghĩa : trưởng bộ phận
Ví dụ :
は課に昇しました。
からがあります。
Anh ấy đã thăng tiến lên trưởng bộ phận
Có tin nhắn từ trưởng bộ phận

ファッション

Cách đọc : ファッション
Ý nghĩa : thời trang
Ví dụ :
はファッションのだ。
Cô ấy là chuyên gia thời trang

Trên đây là nội dung bài viết : ファッション Nghĩa là gì ?にんずう かちょう ファッション. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: