You dont have javascript enabled! Please enable it!

人違い 取り返す 乗り降り Nghĩa là gì ひとちがい とりかえす のりおり

人違い 取り返す 乗り降り Nghĩa là gì ひとちがい とりかえす のりおり

人違い 取り返す 乗り降り Nghĩa là gì ひとちがい とりかえす のりおり
り Nghĩa là gì ひとちがい とりかえす のりおり. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

人違い

Cách đọc : ひとちがい
Ý nghĩa : sự nhầm người
Ví dụ :
すみません、いでした。
xin lỗi, tôi nhầm người

取り返す

Cách đọc : とりかえす
Ý nghĩa : lấy lại, giành lại
Ví dụ :
はチャンピオンのタイトルをしたね。
Anh ấy đã giành lạidanh hiệu vô địch rồi nhỉ

乗り降り

Cách đọc : のりおり
Ý nghĩa : việc lên xuống xe
Ví dụ :
このでたくさんのりしますね。
Tại nhà ga này có nhiều người xuống nhỉ

Trên đây là nội dung bài viết : り Nghĩa là gì ひとちがい とりかえす のりおり. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: