You dont have javascript enabled! Please enable it!

今日 点 バック Nghĩa là gì こんにち てん バック

今日 点 バック Nghĩa là gì こんにち てん バック

今日 点 バック Nghĩa là gì こんにち てん バック
バック Nghĩa là gì こんにち てん バック. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  バック

今日

Cách đọc : こんにち
Ý nghĩa : ngày nay
Ví dụ :
は欧している。
Giới trẻ Nhật bây giờ đang tây âu hoá

Cách đọc : てん
Ý nghĩa : điểm
Ví dụ :
そのありません。
Về điểm đó không cần phải lo lắng

バック

Cách đọc : バック
Ý nghĩa : phía sau
Ví dụ :
のギアをバックにれたよ。
Tôi đã đưa số về số lùi rồi đó

Trên đây là nội dung bài viết : バック Nghĩa là gì こんにち てん バック. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: